การศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทราชการ) ร่ำรวยบุรี พูดว่า มทราชการร่ำรวยบุรี มีแผนสำหรับการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2566 ปริมาณทั้งปวง 6,661 คน โดยแผนกที่เปิดรับนิสิตเยอะที่สุด 5 ชั้น มี คณะผู้บริหารธุรกิจ ปริมาณ 1,675 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริมาณ 1,316 คน แล้วก็คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 คน คณะศิลปศาสตร์ 690 คน รวมทั้งแผนกเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 455 คน

มทราชการร่ำรวยบุรี รับนิสิตใหม่ปี 2566
ดังนี้การรับนิสิตจะแบ่งได้เป็น 3 กรุ๊ป เช่น รับโดยมหาวิทยาลัย รับร่วมกับห้องประชุมอธิการบดีที่เมืองไทย (ทปอ.) รับโดยมหาวิทยาลัยผ่านโครงงานพิเศษ โดยในช่วงเวลานี้กำลังเปิดรับรอบ Portfolio สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยม6 และก็คนที่จบกรมการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งจำพวกโควตา สำหรับนิสิตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่วันนี้-11 ธันวาคม 65

ดังนี้การรับนิสิตในปี 2566 มีปริมาณมากขึ้นจากปีที่ล่วงเลยไป เหตุเพราะมทราชการร่ำรวยบุรีมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์กระแสไฟฟ้า (ตลอด)

ประกอบกับในปีให้หลัง หลักสูตรเดิมที่อยู่ในแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนสมัครเรียนจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และก็ซัพพลายศาสนาเชน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สาขาวิศวกรรมระบบราง รวมทั้งเหตุการณ์วัววิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมบริการการบิน มีความต้องการแรงงานสูงมากมาย เนื่องจากขาดพนักงาน ซึ่งคาดว่านักเรียนรู้จะสมัครเข้ามาเต็มปริมาณที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ

ส่วนหลักสูตรอื่นๆมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการของตลาด โดยในปีนี้ไม่มีการปิดหลักสูตรใดๆก็ตามยิ่งไปกว่านี้เพื่อเป็นการปกป้องการเสียสละสิทธิ์ของนิสิตที่ผ่านการเลือกเฟ้นและไม่รับรองสิทธิ์เข้าชั้นเรียนทำให้การรับนิสิตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มทราชการมั่งมีบุรี ได้มีเผื่อจำนวนรับเพิ่มราว 10% ซึ่งต่ำลงจากทุกปีก่อนหน้านี้ที่จะเผื่อจำนวนไว้ที่ 20% เหตุเพราะพบว่าอัตราการเสียสละสิทธิ์มีการน้อยลง

อธิการบดีมทราชการมั่งคั่งบุรี กล่าวว่ากล่าว การรับนิสิตร่วมกับ ทปอ. ตารางต่างๆจะเป็นไปตามพื้นที่ทปอ.ประกาศ

ส่วนการรับโดยมหาวิทยาลัยจำพวกสอบตรง สำหรับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้ง กรมการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ จะเปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม65 – 26 เดือนกุมภาพันธ์66 รวมทั้ง รับตรงสำหรับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้ง กรมการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ จะรับสมัครวันที่ 2 เม.ย.– 25 เดือนพฤษภาคม 66 ซึ่งจะเปิดรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่ยังมีที่นั่งเรียนแค่นั้น

  • ธันวาคม 20, 2022